Undersøgelse for hyperakutis (lydfølsomhed)

Audiometer undersøgelser:

En udvidet audiometertest afklarer bl.a. hørelsens grad af overfølsomhed Hyperacusis /APD.  jeg måler bl.a. UCL (Uncomfortable Loundness Level) samt LDL (Loudness dicomfort Level).                                                                                                                                      Hørelsens funktionsevne er grundlæggende for evnen til at modtage kollektive beskeder, høre detaljer i sproglyde og få optimalt udbytte af undervisning. Deltage i sociale sammenhænge og opholde sig steder med støj samt at kunne fastholde opmærksomheden når der er baggrundsstøj.

Lydfølsomhed (Hyperacusis)

Jeg laver en høreprøve med et audiometer, hvor jeg fastlægger dels høretærsklen – der er det svageste lydbølgetryk målt i enheden dB, øret kan opfatte indenfor frekvensområdet 125 – 8000 Hz (normalt mellem 0 og 20 dB )- dels smertetærsklen – der er det kraftigste lydbølgetryk målt i dB, øret kan tåle indenfor det samme frekvensområde, uden at det smerter ( normalt omkring 130 dB ).   Man fastlægger herved ørernes funktionsområde, også kaldet høredynamikken eller høretolerancen. Hørelsens dynamik giver en god indikator for sanseapparatets tilstand og man finder de mennesker der er lydfølsomme (Hyperacusis).

Jeg undersøger desuden om hørelsen er ens på begge ører på alle frekvenser, hvilket giver et billede på, om der er manglende samhørelse.

.

Stemmegaffeltest:

En undersøgelse med vibrerende stemmegafler, der sættes på en række kontaktpunkter på kraniet og de store legemsknogler. Den der undersøges skal så fortælle, hvor vedkommende dels føler vibrationerne strømme hen i kroppen, dels hvor han / hun opfatter tonen som en lyd, idet begge ører lukkes med f. eks. fingrene. Svarene tegnes ind på et diagram.

Stemmegaffel testen give et billede af hvordan legemet sanseopfatter.