Sensorisk profil

Jeg laver en Sensorisk profil på alle børn og unge, for at afdække hvilke sanser der ikke fungere optimalt. Den bruges bl.a. til at finde ud af hvilken kliniske undersøgelser der vil være påkrævet under det først besøg.

Den ”Sensoriske profil”, giver et billede af hvordan mennesket sanseopfatter, sansebearbejder og hvordan mennesket reagere på omverden ud fra de sansestimuli og sensoriske oplevelser, man har oplevet i sin hverdag.

Testen består af et spørgeskema, som udfyldes af barnets forældre og gerne også af den institution eller skole som barnet går på. Der stilles forskellige krav til barnet afhæng af om barnet er hjemme eller det er i en arena, hvor barnet eller den unge skal indgå i en læringssituation eller skal kunne agere i stører sociale sammenhæng med massiv sansepåvirkning. Derfor vil det ofte være forskellige udfald af testen men samlet set giver det et billede af de ressourcer og udfordringer barnet har.

Med testen følger gode råd til dagligdagen og forslag til ændringer og til behandling, hvis der skønnes behov herfor.

Her kan læses mere om ” Den sensorisk profil”: http://www.lebahn.dk/wp-content/uploads/2014/05/sensory_profile_artikel2.pdf