Movement ABC-2 test

Hvis jeg i samarbejde med jer forældre, institutionen og skolen, skønner der er større motoriske udfordringer hos barnet vil jeg lave en Movement ABC-2 test.

Testen har fokus på motorik og er en kvantitativ standardiseret test, der består af test og checkliste. Testen dækker områderne finmotorik, boldfærdigheder, statisk og dynamisk balance, og checklisten vurderer barnets daglige færdigheder og udfyldes af forældre og lærere.

Movement ABC-2 dækker børn i alderen 3 år til 16 år.

Mere info: https://www.youtube.com/watch?v=CJsOoqy5OH8