Foredrag

Foredrag af 3 timers varighed:

Under dette foredrag introduceres der til sansemotorikken med fokus på børns sansemotoriske udvikling.

  • De primære sansers betydning for menneskers udvikling, læring og sociale interaktion.
  • Hvordan støttes børns sansemotoriske udvikling?
  • Hvilke udfordringer har børn og unge med sansemotoriske vanskeligheder?
  • Metoder til afdækning af sansemotoriske vanskeligheder

Målgruppen er:

Personale fra skoler, SFO’er, daginstitutioner og special-børnehaver og -skoler, støttepædagoger, sundhedspersonale og personale fra dagplejen samt øvrige interesserede.

Arrangør og underviser: Helen N. Rasmussen

Datoer: d. 30.11.2016. , 07.12. 2016. d. 19.01.2017. Udbydes løbende igennem hele året.

Foredraget kan afholdes hos jer eller udbydes på Udbyhøjvej 93, 8930 Randers evt. FO- huset i Aarhus

Pris: 500 kr. pr. deltager. Eller 3500 kr. pr. institution, hvis det afholdes i egne lokaler.

 

Foredrag af 3 timers varighed:

Under dette foredrag introduceres der til en forståelse af hvilke udfordringer mennesker med auditive (hyperakutis) og synsmotoriske vanskeligheder kan have.

Med henblik på at afdække hvilken betydning det har for barnet eller den unges sociale liv, læring og trivsel.

Der gives anvisninger til handlemuligheder samt en forståelse af de bagved liggende årsager.

Målgruppen er:

Personale fra skoler, SFO’er, daginstitutioner og special-børnehaver og -skoler, støttepædagoger, sundhedspersonale og personale fra dagplejen samt øvrige interesserede.

Arrangør og underviser: Helen N. Rasmussen

Dato: d. 20.01. 2017. Udbydes løbende igennem hele året.

Foredraget kan afholdes hos jer eller udbydes på Udbyhøjvej 93, 8930 Randers evt. FO- huset i Aarhus

Pris: 500 kr. pr. deltager. Eller 3500kr pr. institution, hvis det afholdes i egne lokaler.