Sanseintegration, hvad er det?

Sanseintegration er en proces, der foregår i hjernen, når forskellige sanseindtryk skal tolkes og integreres til en helhed, som grundlag for at vi kan handle hensigtsmæssig i forhold til vores samspil med omverdenen. Dvs. at det er forudsætningen for læring, det at indgå i en social sammenhæng og vores selvopfattelse.

Udvikling af en velfungerende sanseintegration kan forstyrres af forskellige grunde, som at være:

  • født for tidligt
  • adaptivt barn
  • ørebarn
  • arveligt disponeret

Nogle menneske har motoriske vanskeligheder som kan forklares via dårligt fungerende sanser. Mange mennesker med ADHD, autismespekterforstyrrelser samt forskellige grupper af mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsætte er også ramt af sanseintegrations problemer.

Afhæng af hvilke sanser der er dysfungerende, er der forskellige symptomer herpå. Man mener at ca. 10 % af alle børn lider af sanseintegrationsproblemer.

Her kan nævnes nogle af de problemer et menneske kan have:

  • Har en overdrevet følsomhed på lyd, lys, lugt og smagsindtryk,
  • Har højdeskræk, køresyg, dårlig balance.
  • Har en kraftig reaktion på berøring, tøj og det at skulle noget nyt.

Reaktionen kan være at personen bliver ukoncentreret, overaktiv, irritabel, stille og

indesluttet, har læringsproblemer og sociale problemer.

(Se desuden under de enkelt sanser). Langt de fleste mennesker der har udfordringer med sanseintegration, kan komme til at fungere bedre igennem forskelle træningsindsatser samt større viden og forståelse.

Følgende modul kan give en forståelse af sansernes betydning for ovenstående:

 

centralnervesystemet