Træning af sansemotorikken

Der laves individuelle træningsprogrammer afhængig af barnet eller den unges udfordringer, med udgangspunkt i relevante tests, undersøgelser, samtaler med forældre og evt. pædagoger og lærere.

Der må påregnes hjemmeopgaver, som i høj grad tager udgangspunkt i bevægelseslege og forslag til aktiviteter der stimuler barnet eller den unges specifikke vanskeligheder.

Jeg kan desuden komme med råd til institution eller skole om hvordan de bedst støtter op omkring barnets eller den unges situation.