Samsynsbehandling

Jeg er i løbende dialog med optiker og vil henvise til en optiker i nærområdet, hvis der i ovenstående undersøgelser findes belæg for det.

Nogle gange forsvinder de synsmotoriske vanskeligheder efter endt lydbehandling. Dette fordi synsmotorikken og den auditive sans et tæt forbundet og når der ikke længere er auditive problemer, kan det somme tider registreres på synsmotorikken. Derfor testes synsmotorikken løbende under lydbehandlingen.