Lydbehandling

Jeg vurderer om der er belæg for at iværksætte en behandling ud fra den ”Sensoriske profil”, samt diverse undersøgelser og samtaler.

Behandling starter som regel den dag undersøgelsen finder sted. En del af behandlingen forgår i klinikken og en del foregår hjemme.

Der er to led i den behandling, der foregår hos mig:

  1. Lydbehandling med kraftig, dynamisk musik fra en stor højttaler, som man sidder på, imens musikken spiller. Denne behandling foregår på klinikken.
  2. Lydbehandling via Volf`s lydfiler. Disse udskiftes når i kommer til ny behandling, således at man træner på alle de frekvenser der er behov for at træne.

Denne del af behandlingen, fortsættes hjemme. En gang dagligt skal man gennem “lukkede” høretelefoner, der dækker hele øret, lytte til den aktuelle lyd (CD / lydfil) med så stor styrke, som øret kan tåle, uden at det smerter eller kildrer i ørerne. Det tager 5 minutter og foregår i hjemmet

Husk at medbringe et USB stik. Den lydfil du skal aflytte der hjemme skal afspilles på WRV filer. Du skal bruge et par gode høretelefoner. Alternativt kan du bruge en CD afspiller med forstærker.

Begge behandlingsformer har til formål langsomt at træne hørelsen op, således at smertetærsklen kommer op på normalt niveau. Dette tager fra 3 til 8 måneder. Forløbet aftales med den enkelt.

Samtidig med at høredynamikken udvides og bliver normal, sker der ændringer i det billede, man får ved stemmegaffeltesten, således at det mere og mere kommer til at se ud som normalen.

Det er sandsynligt, at den kraftige påvirkning med de specielle lyde, øger blodtilstrømningen i hjernen og styrker de elektriske impulser i svage eller blokerede nervebaner i hjernen (jvf. M. Borg-Hansen), således at denne kommer til at fungere i samme balance som en “normal” hjerne, der kan integrere sanseinputtene hurtigt og automatisk.  Læs mere om sanseintegration her

Der foretages kontroltest løbende for at sikre at behandlingen har effekt.

Samtidig med, at man konkret kan registrere disse ændringer i testen, sker der oftest forbedringer i klientens tilstand m.h.t. læseevne, staveevne, koncentrationsevne og /eller adfærd. Hvor meget bedre, man bliver til at læse, afhænger selvfølgelig af, hvor meget man læser, for: man bliver kun god til at læse ved at læse!   – når de fysiologiske og neurologisk forudsætninger er bragt i orden!

Alt tyder på, at tilstanden herefter holder sig resten af livet.